Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Dân Phúc thọ nhiều lần bao vây uỷ ban, nấu cháo.

Ảnh dân Phúc thọ bao vây Uỷ ban, nấu cháo tại sân






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét