Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

46 Tràng Thi - " mặt trận lừa đảo"


Thứ Tư, ngày 19 tháng 11 năm 2014

Những hình ảnh và tiếng nói của người dân trước cổng Mặt trận lừa đảo 46 Tràng ThiXin mời quí vị nghe tiếng nói đấu tranh của họ tại đây

 https://www.youtube.com/watch?v=3sP8TVtEbtgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét