Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Dân oan Dương nội biểu tình tại trụ sở tiếp dân Hà nội.

Dân oan blog :

Sáng nay, vài trăm dân oan Dương nội đã biểu tình tại tiếp dân TP Hà nội.
Quốc hội bù nhìn vẫn đang tiếp tục diễn trò, dân oan vẫn đông nghẹt trụ sở tiếp dân. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét