Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Kiến nghị khẩn của sỹ quan quân đội.


Đơn Kiến nghị Khẩn cấp của Đại tá Bs Nguyễn Văn Tuyến Ban Quân Y Học viện chính trị


Đại tá Bs Nguyễn Văn Tuyến
(Ban Quân Y Học viện chính trị)
Điện thoại 0904695667
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
ĐƠN KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP
V/v làm trái luật đất đai, các nghị định chính phủ của UBND quận Hà Đông
 • Kính gửi: Lãnh đạo Đảng Nhà nước, Báo VnEpress và các cơ quan báo chí
Tên tôi là Nguyễn Văn Tuyến – Đại tá, đang công tác tại Học viện Chính trị.
Số 124 đường Ngô Quyền, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Gia đình tôi đang khiếu nại Quyết định số 8273/QĐ – UBND ngày 21/12/2009 của UBND quận Hà Đông, thu hồi 230 m2 đất của gia đình tôi. Đến nay vẫn chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong khi chờ đợi thì Ngày 24/08/2011 Chính quyền quận Hà Đông và phường Hà Cầu đã tổ chức cho quận đội, công an cưỡng chế nhà đất của tôi, với diện tích 365 m2 nhà đất có: 70 m2 nhà cấp 4, và các ông trình trong khi chưa có kết luận của UBND TP Hà Nội. Nhà nước chỉ có một chứ không thể địa phương là nhà nước riêng. Với cách hành xử và vi phạm luật pháp như vậy thì chính quyền Hà Đông có còn là Nhà nước của dân, do dân và vì dân không? Kính mong ông xem xét việc kiến nghị của gia đình tôi để đảm bảo sự công bằng, đúng pháp luật, quyền lợi của gia đình được đảm bảo. Tôi xin trình bày như sau:
 • 1/ Nguồn gốc đất của gia đình tôi sử dụng: là đất cá thể –Không vào HTX ở tại xứ Đồng Trồi –Nó không phải đất 5% hay đất công (đất HTX giao theo chính sách nhà nước). Khu Đồng Trồi này UBND xã Hà Cầu và thị xã Hà Đông đã xác nhận. Giấy xác nhận đứng tên em vợ tôi là Ngô Văn Tâm vì khi đó tôi là bộ đội không có hộ khẩu tại xã, họ đã yêu cầu em tôi đứng tên, tôi đã làm theo vậy. Giấy xác nhận là xứ Đồng Trồi. Gia đình tôi sử dụng liên tục từ năm 1973 đến nay không có tranh chấp với tập thể cá nhân nào. Vì không có chỗ ở cho vợ con, đất lại không có nước, cuối năm 1992 tôi đã san lấp đất xây dựng nhà cấp 4 để ở, chăn nuôi, xây tường bao xung quanh, từ đó đến nay gia đình tôi không thấy bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào có ý kiến. Tôi được quân đội chia cho 50 m2 phải bán để bồi bổ mảnh đất này, nay bị bốc hơi. Mảnh đất này đã che chở, sinh lợi để nuôi các con tôi thành cán bộ đảng viên.
 • 2/Năm 2008 UBND tỉnh Hà Tây cũ có quyết định số 835/QĐ – UBND ngày 09/04/2008 về việc thu hồi 90.466,4m² đất của HTX nông nghiệp Cầu Đơ để thực hiện đầu tư XD hạ tầng để giao đất dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp. Tại Quyết định thể hiện các vị trí: – Khu Bãi sậy : 19.896m²; – Khu Bồ Hỏa: 16.806m²; – Khu Đồng Dưa: 53.763m². Tổng diện tích đủ 90.466m2. Ông thấy không có xứ đồng Trồi trong QĐ số 835/QĐ. Quyết định 835 ghi rõ chủ thể bị thu hồi đất là đất công của HTX NN Cầu Đơ. Nhà đất gia đình tôi sử dụng là đất cá thể, Tôi là bộ đội, vợ tôi là công nhân, không phải là xã viên làm ruộng nên không thuộc đối tượng mà HTX quản lý theo qui định. Thực tế dự án này đã dư ra hơn 2000m2. Tôi đã nhiều lần ý kiến với các cơ quan. Tại buổi làm việc với Cán bộ Thanh tra thành phố Hà Nội ngày 07/01/2011, tôi đã đề cập đến toàn bộ nôi dung nêu trên. Biên bản kiểm đếm tài sản của gia đình tôi ngày 07/03/2009 do cô Phan Bích Thủy và Vũ thị Ngọc Hà là cán bộ địa chính và tài nguyên môi trường của phường ghi rõ: Hộ Ông Tuyến: 70 m2 nhà cấp 4, tường vây quanh và công trình phụ, cổng sắt…. Tổng diện tích đất là 351m2 có ảnh, kèm theo. Tôi cũng đã kê khai tài sản này tại đơn vị – Học viện Chính trị từ năm 2008. Cho rằng tôi không cho vào đo là thiếu khách quan và vu khống.
 • 3/ Tại khoản 2,3,4 Điều 49; khoản 1,2,3,6,7 Điều 50 Luật đất đai năm 2003; Điều 48 Nghị Định 181/2004/NĐ-CP; Điều 14,15 Nghị định 84/2007/NĐ-CP; Điểm h Khoản 1, Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; Điều 6 Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND Thành Phố Hà Nội thì việc sử dụng đất của gia đình tôi tại khu vực này phù hợp với qui hoạch, đủ điều kiện để được cấp giấy CNQSDĐ mà nhà nước qui định. Nhà nước không thu hồi loại đất như gia đình nhà tôi đang sử dụng rất rõ ràng.
 • 4/ Chính sách của Đảng và Nhà nước qui định là đúng đắn, nhưng người có chức quyền thực hiện lại không đúng với chính sách đó. Ông Nguyễn Trường Sơn PCT quận Hà Đông cùng chính quyền phường đã mài quyền lực của chế độ để ép chết tôi, gây tan nát và tổn thất quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi. Thưa Ông quận phường tranh chấp với gia đình tôi thì vô lý quá. Ông đã biết đầu những năm 90 đất nước khó khăn như thế nào! bộ đội như chúng tôi đâu dám đòi hỏi gì! Năm 1992 tôi phải san đất làm nhà tạm để có chỗ ở cho vợ con.
Đời lính của tôi đã 6 năm ở chiến trường Campuchia hơn 30 quân ngũ để góp phần dành lại chủ quyền cho đất nước, để rồi hôm nay sang lĩnh vực đời thường được những người “cán bộ quận-phường” thực hiện chính sách không đúng với những gì mà Đảng và Nhà nước qui định rõ ràng, cụ thể, cộng với chính sách hậu phương quân đội. Tôi rất tin tưởng vào Ông là người của nhân dân, vì vậy tôi có ý kiến đến Ông, kính đề nghị Ông chỉ đạo làm rõ một số kiến nghị của tôi như sau:
 • - Thứ nhất: Theo Quyết định số 835/QĐ ngày 09/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây. Thực tế quận Hà Đông thu dôi ra trên 2000 m2 . Xứ Đồng Trồi không có trong QĐ 835. Gia đình tôi không phải xã viên, phá nát nhà đất của tôi phải trả lại quyền lợi chính đáng cho tôi. Chính quyền ngụy biện không có xứ Đồng Trồi là không tôn trọng lịch sử và coi thường tiền nhiệm của chế độ XHCN.
 • - Thứ hai: Tại Quyết định số 8273/QĐ – UBND ngày 21/12/2009 của UBND quận Hà Đông, thu hồi 230 m2 đất của gia đình tôi. Nhưng cưỡng chế thu hồi của gia đình tôi là 356 m2 đất ở, trong đó có 70m2 nhà cấp 4, tường xây xung quanh, cửa hàng và các công trình phụ…..đã được thể hiện tại biên bản kiểm tra hiện trạng hộ Ông Tuyến ngày 07/03/2009 do cô Phan thị Bich Thủy và cô Vũ Thị Ngọc Hà là cán bộ của phường Hà Cầu lập.
 • - Thứ ba: Đất nhà tôi vẫn được ở liên tục từ trước tới nay không có tranh chấp với bất cứ tập thể và cá nhân nào. Năm 1992 tôi làm nhà ở cấp 4, xây tường vây quanh dân cho là hợp pháp vì đất cá thể. Nếu cho rằng đất nhà tôi UBND xã nay là phường Hà Cầu đã quản lý thì quản lý từ bao giờ?
 • - Thứ tư: Tôi đang chờ quyết định giải quyết khiếu nại của UBND Thành phố Hà Nội thì ngày 24/08/2011 UBND quận Hà Đông và phường Hà Cầu tổ chức cưỡng chế phá nát tài sản trên đất nhà tôi như đã trình bày ở trên theo luật pháp hiện hành thì đúng hay sao?
 • - Thứ năm: Đề nghị Ông cho thành lập Đoàn liên ngành của Thành phố gồm các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên- Môi trưởng, Sở Xây dựng… để làm rõ việc ban hành các văn bản pháp quy, quy trình, quy định về thu hồi, cưỡng chế nhà đất, để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước của dân được hài hòa, đúng pháp luật và đạo lý, tránh để Lãnh đạo đất nước phải chỉ đạo như Tiên Lãng.
 • -Thứ sáu: Nhà đất của tôi không nằm trong diện thu hồi, không nằm trong quyết định 835/QĐ và không ảnh hưởng gì đến dự án, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, công lao gây dựng từ hơn 20 năm nay. Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất này cho gia đình tôi theo đúng pháp luật.
Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến danh dự của Người bộ đội cụ Hồ, không muốn để Lãnh đạo Thành phố Hà Nội phải băn khoăn đối với việc của gia đình tôi. Nay tôi hết đường kiên nhẫn. Chính quyền quận Hà Đông đã bất chấp kỷ cương phép nước. Nhà cửa không còn phải đi thuê ở cho vợ con. Tôi bức xúc nhất là làm mất lòng tin của lớp trẻ vào Đảng ta, bức xúc trong dư luận, đây là gây nên tự diễn biến hòa bình. Hậu quả như thế nào tôi không chịu trách nhiệm. Chính quyền Hà Đông dùng quyền lực Nhà nước lấy nhà đất của tôi để chia cho những người khác. Đại tá như tôi đã 6 năm chiến trường, 30 năm quân ngũ mất nhà chẳng khác vụ Tiên Lãng, nhưng tôi chưa manh động vì là Đảng viên, tôi tin Đảng, Bác Hồ, vì uy tín chính trị của Học viện. Tự trọng cán bộ để binh sĩ quận đội nó xích thì nhục quá xá, Quân đội còn thể thống gì. Vì công lao tôi quá nhỏ so công lao của 60 năm bao thế hệ cha anh đi trước với Đảng với Tổ Quốc, để Học viện được thưởng Huân Chương Sao Vàng. Nếu tôi manh động mà ảnh hưởng đến Học viện thì mình phản lại cha anh mình. Tôi bầm gan tím ruột lắm chứ. Gia đình ly tán, bất hòa?. Uất ức quá! .
Tôi đi chiến đấu, theo Đảng, Bác Hồ ước mơ sẽ xây dựng một phòng khám từ thiện cho dân nghèo tại mảnh đất này vừa kiếm sống vừa làm việc thiện cho dân. Vì quyền lợi chính đáng của gia đình tôi và đây là phần xương máu của tôi bao năm nơi chiến trường, trong quân ngũ, đúng với tư tưởng đạo đức Bác Hồ, tôi rất mong Ông xem xét thật công minh, đảm bảo đúng pháp luật để gia đình tôi ổn định cuộc sống, bản thân tôi yên tâm công tác.
Khẩn thiết kính mong sự quan tâm xem xét của Ông!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Đông, ngày 4 tháng 3 năm 2012
Kính đơn
Đã ký
Đại tá Nguyễn Văn Tuyến
————
OAN KHỐC QUÁ!
Tôi đại tá đang công tác đã 6 năm chiến trường,30 năm quân ngũ bị mất nhà cửa cũng giống nhà anh Vươn nhưng tôi không manh động vì tôi là Đảng viên, tôi tin Đảng, Bác Hồ, vì uy tín chính trị của Học viện Chính trị. Tự trọng là đại tá mà để mấy chú cấp úy, binh sĩ quận Hà Đông nó xích thì nhục quá xá, Quân đội ta còn thể thống gì. Vì công lao tôi quá nhỏ so công lao của 60 năm bao thế hệ cha anh đi trước với Đảng với Tổ Quốc, để Học viện Chính trị được thưởng Huân Chương Sao Vàng. Nếu tôi manh động mà ảnh hưởng đến Học viện thì mình phản lại cha anh mình – Tôi bầm gan tím ruột lắm chứ. Quyết định thu 230m2 nhưng cào cả 356m2 nhà đất làm từ 1992 của tôi một cách trái luật pháp. Công lao hơn 20 của gia đình bị bốc hơi. Con tội, vợ chồng lý tán ?. trớ trêu quá sá! Tôi phải tự than thân?
TÂN CA DAO – Tự tình
Vợ ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là …Ủy ban
Chính quyền có mấy Tiện Quan
Công an bộ đội một đoàn kéo lên
Hung hăng ầm ĩ súng, kèn
Ủi nhà bắt trẻ một phen tơi bời
May chưa cụt cẳng đầu rơi
Nhà tan, con tội đã đời khổ chưa!
Người ta có chức có quyền
Bộ đội nhưng bé phải hèn nhớ chưa?
Đảng viên hỏng coi thường phép vua
Ai mà chống lại te tua có ngày
Em ơi nhớ lấy nhời này…..
xxx
Bác Sang biết có nhiều Sâu
Các Bác cũng bị đau đầu khổ thay!
Sâu ơi ta bảo Sâu này
Sâu cướp lắm của có ngày hóa ma!
Dân lành Sâu cũng chẳng tha
Sâu đem máy xúc ủi nhà lương dân
Bộ đội đức nghiệp chuyên cần
Sao Sâu thất đức, bất nhân thế mày!
xxx
Bao giờ Chính phủ biết oan
Bọn lợi ích nhóm, tham quan vào còng
Nói ra ai chẳng đau lòng,
Anh em tủi nhục, vợ chồng thở than.
Cũng có lúc bầm gan tím ruột
Phải dằn lòng trong lúc trớ trêu.
Công ơn Đảng, Bác rất nhiều
Lòng ta vẫn giữ những điều Bác răn.
Ngày hận 24/08/2011
Đại tá Bs Nguyễn Văn Tuyến Ban Quân Y
Học viện chính trị Điện thoại 09046956

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét