Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Thảm trạng dân oan Việt nam

Dân oan Dương nội diễu hành tới bộ công an

Sáng nay, hàng trăm người dân Dương nội tiếp tục diễu hành tại Hà nội, học tới bộ công an để đòi người, đòi đất:

Tại Ngô Thì Nhậm, dân oan Văn giang và khắp nơi cũng đến để tố cáo chính quyền các nơi cướp đất, chây ì giải quyết quyền lợi của nhân dân :


Dân oan Cồn dầu Đà nẵng

Nhìn thì thấy các cấp giải quyết vấn nạn dân oan như thế nào, không cần bình luận gì thêm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét