Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Lợi ích nhóm trong y tế.

Áp dịch vụ y tế quá cao có lợi ích nhóm
 
Đây là ý kiến của ông Phạm Lương Sơn (ảnh), Trưởng ban thực hiện Chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trong cuộc trao đổi với báo chí xung quanh việc nhiều địa phương và bệnh viện đang thực hiện khung giá viện phí mới ở mức trần quá cao... Ông Sơn cho rằng:
Việc nhiều tỉnh đang áp dụng thực hiện khung giá viện phí mới ở mức tăng từ 90%-95% so với khung giá trần mà Thông tư 04 liên Bộ Y tế - Tài chính quy định áp dụng cho các bệnh viện trung ương, hạng đặc biệt là sai lầm. Bởi theo hướng dẫn và quy định khi xây dựng khung giá viện phí địa phương phải căn cứ cụ thể vào tình hình thực tế về kinh tế - xã hội của địa phương, bệnh viện phải căn cứ vào khả năng cung cấp, đáp ứng về chất lượng dịch vụ tế, tình hình nhân lực y bác sĩ, trang thiết bị y tế để xây dựng giá dịch vụ y tế. Việc áp khung giá viện phí ở mức quá cao nếu hiểu theo hướng tích cực thì đó là mục tiêu phấn đấu của địa phương, nhưng thực tế khả năng của nhiều địa phương vẫn chưa thể đáp ứng được. Khía cạnh khác có thể thấy là giá trị dịch vụ y tế ở đây chưa tương ứng với giá thành người bệnh phải chịu. Hơn nữa dịch vụ y tế là dịch vụ công, phi lợi nhuận nên không thể có giá trị thặng dư. Địa phương nào xây dựng giá viện phí mà dựa trên cơ sở như vậy là bất hợp lý.
° PV: Ông đánh giá như thế nào về việc xây dựng khung giá viện phí mới của các bệnh viện tuyến trung ương?
° Ông PHẠM LƯƠNG SƠN: Nói chung so với nhiều địa phương, khung giá viện phí mới của đa số bệnh viện tuyến trung ương khá hợp lý. Tuy nhiên, cũng có một số dịch vụ y tế mức giá còn quá cao, chưa phù hợp với các yếu tố kỹ thuật. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành rà soát để sớm có kiến nghị nhằm sửa đổi. Ví dụ như với kỹ thuật mở nội khí quản, đây là kỹ thuật cấp cứu cần phải thực hiện rất nhanh khoảng vài phút nhưng lại có bệnh viện xây dựng quy trình thực hiện hàng giờ. Đây là điều vô lý, bởi nếu lâu như vậy thì bệnh nhân sẽ chết. Trong khi đó, việc bệnh viện xây dựng quy trình này kéo dài hàng giờ nhằm tăng chí phí sử dụng điện nước (đây là yếu tố cấu thành giá viện phí).
° Hiện nay nhiều dịch vụ y tế chi phí cao và dịch vụ y tế được sử dụng với tuần suất nhiều đang được áp dụng với khung giá mới rất cao. Phải chăng có mục đích gì trong việc này?
° Đây là vấn đề chúng tôi đang rất quan tâm và băn khoăn vì việc nhiều dịch vụ y tế có giá trị cao và được sử dụng nhiều bị áp giá quá cao có biểu hiện của lợi ích nhóm. Bởi lẽ dịch vụ y tế công là phi lợi nhuận, nên nếu lợi nhuận được tạo ra từ một nguồn tài chính công do nhà nước đảm bảo hay từ nguồn xã hội hóa do cộng đồng một số người đóng góp mà bất hợp lý thì đó chính là lợi ích nhóm. Có 2 khía cạnh dẫn tới lợi ích nhóm, một là dịch vụ y tế mang tính thường quy được sử dụng nhiều và hai là dịch vụ y tế đó được cung cấp từ nguồn xã hội hóa mà xã hội hóa ở đây chủ yếu được tạo nên từ sự liên danh, liên kết hay đóng góp của một số cá nhân.

° Tại thời điểm này, nhiều bệnh viện đã tăng giá viện phí. Việc giám sát sẽ được thực hiện như thế nào?
° Đây là vấn đề sẽ phải thực hiện thường xuyên bởi tôi được biết khá nhiều bệnh viện đã tăng giá viện phí nhưng vẫn chưa niêm yết công khai, rõ ràng với người bệnh. Chúng tôi yêu cầu BHXH ở các địa phương phải tăng cường thanh kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm sự minh bạch. Đồng thời qua đó tiến hành giám định các khoản chi phí yêu cầu bệnh viện không được thu thêm của người bệnh các khoản khác mà BHYT đã chi trả. Trước mắt sẽ kiểm tra 4 địa phương có mức đề xuất giá cao là Cao Bằng, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đồng Tháp. Đây là những địa phương có điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở vật chất đều ở mức khó khăn nhưng đề xuất giá viện phí gần kịch khung.
NGUYỄN QUỐC - NET

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét